Regulamin

Osoby przebywające w Apartamencie ANCORA
zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 1

§ 2


§ 3


§ 4§ 5


§ 6


§ 7


Dziękujemy za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i życzymy Państwu spokojnego wypoczynku

w Apartamencie ANCORA

RODO:

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym Aleksandra Grobelna (Apartament ANCORA) jako Administrator Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informują: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Grobelna (Apartament ANCORA) w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 44/23; 84-104 Jastrzębia Góra; NIP 9581207999. 

2) W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontaktancora@gmail.com. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.