Regulamin

Osoby przebywające w Apartamencie ANCORA
zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 1

 1. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 2. Rezerwacji można dokonać mailowo (kontaktancora@gmail.com) lub telefonicznie (+48 503 793 548).

 3. Warunkiem utrzymania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny pobytu (nie mniej jednak, niż cena jednej doby). Wpłata zadatku powinna nastąpić w formie przelewu w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku we wskazanym terminie rezerwację uznaje się za nieważną.

 4. Przy pobytach krótszych, tj. mniej niż 4 doby wymagana jest wpłata całkowitej kwoty za pobyt (100%).

 5. W lipcu i sierpniu (wysoki sezon) preferowane są pobyty tygodniowe (od soboty do soboty) lub ich wielokrotność.

 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz skutkuje obowiązkiem przestrzegania jego postanowień.

§ 2

 1. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uregulowania opłaty w gotówce za cały uprzednio zarezerwowany pobyt (z góry).

 2. Opłata za pobyt obejmuje cały zarezerwowany okres i nie podlega zwrotowi w razie jego skrócenia z przyczyn od nas niezależnych lub leżących po stronie Gościa.

 3. Jeśli Gość nie przyjechał we wskazanym terminie, wniesiona wpłata przepada a Apartament zostaje włączony do ponownej sprzedaży.


§ 3

 1. Apartament Ancora wynajmowany jest konkretnym osobom. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie Apartamentu osobom trzecim, nie zakwaterowanym w Apartamencie Ancora. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby niezakwaterowane.

 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.

 3. Zachowanie Gości korzystających z usług Apartamentu Ancora nie powinno zakłócać pobytu innych Gości przebywających w budynku oraz naruszać zasad niniejszego Regulaminu. Właściciel Apartamentu Ancora może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasady bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 4. Jedno miejsce parkingowe udostępnione jest bezpłatnie dla Gości Apartamentu Ancora. Parking jest niestrzeżony.


§ 4

 1. Każdorazowo Gość opuszczający Apartament Ancora, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi; drzwi należy zamknąć na klucz.

 2. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty za wymianę zamka.

 3. Apartament Ancora nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy z winy Gościa. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Apartamentu.

 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w Apartamencie Ancora, które powstały z winy Gościa lub osób go odwiedzających. Szkody te rozliczane są na miejscu.§ 5

 1. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają w Apartamencie Ancora pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych. Właściciele oraz obsługa Apartamentu Ancora, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie Obiektu. Obowiązuje nakaz dozoru rodzicielskiego.

 2. Na życzenie Gościa Obiekt udostępnia nieodpłatnie akcesoria dla dzieci (krzesełka do karmienia, wanienki do kąpieli dziecka, łóżeczka turystyczne, maty antypoślizgowe, podnóżki). Przedmioty te znajdują się w Obiekcie w ograniczonej liczbie i ich udostępnienie następuje pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji przez Gości.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się stosowania otwartego ognia np. świeczek. Nie zezwala się na używanie jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz gazową nie stanowiących wyposażenia Apartamentu (z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek, zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych).

 4. W Apartamencie Ancora nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych, itp.

 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu wypoczynku Naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie Obiektu. Prosimy również o nie wyrzucanie niedopałków od papierosów do kosza. Palenie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Za złamanie zakazu palenia tytoniu Gość zostanie obciążony stosowną kwotą, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.

 6. W trosce o komfort Naszych wszystkich Gości zapraszamy bez zwierząt. Naruszenie tej zasady wiąże się z natychmiastowym wymeldowaniem Gościa bez prawa zwrotu należności za niewykorzystane noclegi.


§ 6

 1. Goście korzystający z naszych usług są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb pracowników obiektu.

 2. Apartament Ancora nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 3. Apartament Ancora zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny, osobom które naruszyły regulamin podczas pobytu.


§ 7

 1. W Apartamencie Ancora obowiązuje segregacja odpadów. Segregacji podlegają opakowania papierowe, szklane, plastikowe oraz śmieci ogólne. Goście zobowiązani są do segregacji wytwarzanych odpadów.

 2. Prosimy o nie wynoszenie z pokoi np. na plażę, rzeczy do tego nieprzeznaczonych, które są własnością Apartamentu Ancora i stanowią jego wyposażenie.

 3. Personel Apartamentu Ancora służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania Apartamentu Ancora i jego urządzeń oraz wyposażenia prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi obiektu.


Dziękujemy za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i życzymy Państwu spokojnego wypoczynku

w Apartamencie ANCORA

RODO:

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym Aleksandra Grobelna (Apartament ANCORA) jako Administrator Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informują:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Grobelna (Apartament ANCORA) w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 44/23; 84-104 Jastrzębia Góra; NIP 9581207999.

2) W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontaktancora@gmail.com.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.